Renhold veg

 

Siden 2001 har vi hatt flere kontrakter med Veidekke industrier og Mesta i Romsdal- Nordmøre og i Hallingdal. Pr. i dag har bedriften en stor maskin med høytrykk og bredsug, to mellomstore og en liten maskin for gang og sykkelveier. I tillegg er det en semi for spyling av kantlinje.