Siden 2001 har vi hatt flere kontrakter med Veidekke industrier og Mesta i Romsdal- Nordmøre og i Hallingdal.

Pr. i dag har bedriften en stor maskin med høytrykk og bredsug, to mellomstore og en liten maskin for gang og sykkelveier. I tillegg er det en semi for spyling av kantlinje.

Adresse
Eidsøra – EIDSVÅG I ROMSDAL

Kontaktinfo
Tlf.: 71 23 13 20 | Fax: 71 23 56 58

E-post
jostein@eidsorabetong.no