Fleksible støttemurer

Vi er leverandører av støttemurer og bulklager for alle typer av industriell virksomhet. Våre massive betong blokk bygges sammen som LEGO til fleksible og meget robuste løsninger for lagring og sikring av alle typer masser.

C3C-BETONG BLOKK ER ROBUSTE, FLEKSIBLE OG KOSTNADSEFFEKTIVE!

Betongblokkene fungerer som midlertidige eller permanente løsninger for å lagre og skille materialer som f.eks. sand, flis, metallskrot, kompost, stein, veisalt, m.m. Fungerer også som beskyttelse mot lyd, erosjon, brann & trykk. I tillegg kan vi nevne spesialområder som kai/brygge samt sikring mot ras.

Adresse
Eidsøra – EIDSVÅG I ROMSDAL

Kontaktinfo
Tlf.: 71 23 13 20 | Fax: 71 23 56 58

E-post
jostein@eidsorabetong.no