Velkommen til Eidsøra Betong

Eidsøra Betong AS holder til på Meisal ved RV 62 i Nesset Kommune. Firmaet har sitt utspring i Arne Sæter Lastebiltransport som ble startet for 71 år siden. I 1967 ble det startet opp med Sandtak og i 1977 startet bedriften med ferdigbetong. Tre sønner av gründeren var da kommet aktivt med i driften. I dag er levering av ferdigbetong og betongprodukter hovedinntektskilden og bedriften har seks fast ansatte med en omsettning i 2018 på 10 millioner.

 

I 2006 ble det ansvarlige selskapet omdannet til aksjeselskapet Eidsøra Betong AS. ANS Sæter Transport ble da ett rent eiendomsselskap som eies av brødrene Jostein Gudmund , Svein Arne og Gunnar Atle Sæter som alle fortsatt er aktiv i driften av selskapene. I 2012 ble det startet opp produksjon av fleksible støttemurer i betong. Kundegrupper er avfallsindustri og prosessindustri, samt andre som har behov for skillevegger til forskjellige typer bulkmateriell.

Bedriften har i alle år siden 1946 hatt vinterarbeid med brøyting. Siste vinterkontraktene var slutt våren 2013. De siste 15 årene har sommer-vedlikehold med feiing og renhold av offentlig veg fått stor betydning for driften.